Będomin
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Będomin, woj. pomorskie

Lata działalności:

po 1773 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Józef Wybicki – po 1773
  • Peter Friedrich Müller
  • George H. Müller – 1763–1804
  • Johann Friedrich Müller (właściciel) – 1844

 

Opis

Będomin – miejscowość położona nad rzeką Wierzycą w pobliżu Kościerzyny.

Papiernia leżała w dobrach należących do Józefa Wybickiego, który zbudował ją po 1773 r. Według niektórych źródeł Wybicki odbudował zniszczoną w czasie wojny północnej papiernię, która funkcjonowała już wcześniej. Twórca hymnu pisał w swoich wspomnieniach: „Ja w gospodarstwie zakładając wzrost majątku wiele poczyniłem melioracji, między innymi jak z nowa postawiłem papiernię, która dotąd zapewne dość sławna. Ta budowa była skutkiem nieco mej nauki i widzenia różnych budowli mechanicznych w Holandii”. Papiernia w 1798 r. zatrudniała dwóch robotników, a produkowała rocznie papier o wartości 257 talarów.

Znaki wodne

orzeł z berłem i jabłkiem w szponach, z monogramem FR na piersi, pod berłem w ozdobnej ramce napis BENDOMIN; inicjały papiernika PFM

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Recenzja Fr. Hössla „Alte Papiermühlen der Preussischen Provinzen West und Ostrpreussen mit Danzig, auch Posen”, „Przegląd Biblioteczny” 1938, s. 175–184.

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991, s. 357, 361.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas