Zaproszenie do współpracy

W 2020 r. pracownicy Muzeum Papiernictwa wprowadzili na mapę pierwsze obiekty. W chwili obecnej znajduje się na niej około 400 młynów papierniczych i zakładów branży papierniczej. Szacujemy, że to około dwie trzecie wszystkich manufaktur i fabryk, które powinny znaleźć się w portalu internetowym. Notatki dotyczące niektórych papierni zawierają jedynie podstawowe informacje. Bardziej szczegółowe opisy zostaną wykonane w późniejszym czasie, po zgromadzeniu na temat poszczególnych zakładów szerszych informacji.

Mając świadomość niekompletności mapy, decydujemy się jednak na jej opublikowanie. W kolejnych miesiącach pracownicy Muzeum Papiernictwa będą jeszcze uzupełniali zamieszczone w portalu opisy papierni lub dodawali kolejne papiernie. Jednak o wielu młynach papierniczych posiadamy dziś znikome informacje, a o działalności niektórych wciąż brakuje danych. Szczególnie dzieje papiernictwa z XIX w. zostały dotąd przebadane pobieżnie, dlatego wiele młynów papierniczych, które istniały w ostatnich dekadach okresu przedindustrialnego, pozostaje nieznanych.
Powyższe powody skłoniły nas do zaproszenia do współpracy wszystkich, którzy znają papiernicze dzieje swoich miejscowości, a w naszym portalu nie znaleźli o nich informacji lub zamieszczone dane uznali za niekompletne. Zachęcamy czytelników również do współpracy przy opracowywaniu not papierni, które nie zostały jeszcze na mapę wprowadzone.

W celu nawiązania współpracy prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego i podanie nazwy miejscowości w której znajduje się papiernia. Za przygotowanie kompletnych materiałów do papierni, które zostaną zakwalifikowane przez Redakcję do umieszczenia w portalu, Muzeum Papiernictwa wypłaci autorom honorarium.