Suwałki
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Suwałki, woj. podlaskie

Lata działalności:

ok. 1747 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Prawdopodobnie działalność papiernicza była prowadzona w dobrach kamedulskich, głównie na potrzeby własnego zapotrzebowania na materiały piśmiennicze w zakonie.  Od tej działalności wzięła swoją nazwę dawniej wieś, zaś później Folwark Papiernia założony około 1747 r. Obecnie część miasta – osiedle o nazwie Papiernia – rozciąga się na południu Suwałk, po prawej stronie wjazdu od Augustowa.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Wpis powstał w oparciu o kwerendę przeprowadzoną w Archiwum Państwowym w Suwałkach.

 

Opracowanie:

Stanisław Matuczuk