Bycz (niem. Beitsch)
Młyn papierniczy

Adres:


Bycz, woj. lubuskie

Lata działalności:

1659 - 1829

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia działała tu od 1659 do 1829 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan