Bednary
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bednary, woj. łódzkie

Lata działalności:

1835 - 1860

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • W. Thraumer

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Bednarach.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński