Adamowice (niem. Adamowitz)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Adamowice, woj. śląskie

Lata działalności:

ok. 1741 - 1856

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • zakon benedyktynek w Raciborzu (właściciel) – do 1771
  • Gottlieb Jungnickel (dzierżawca; w 1770 skarży się komorze wrocławskiej, że właściciel wypowiedział mu dzierżawę papierni)
  • Jakub Schaffer (właściciel) – od 1771

Opis

Młyn papierniczy w źródłach po raz pierwszy pojawia się w 1741 r. Papiernia od tego momentu działała nieprzerwanie, a ostatnie zapiski świadczące o wyrobie papieru pochodzą z 1856 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan