Kostrzyn nad Odrą, Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka celulozy / celulozownia

Adres:

ul. Fabryczna 1
Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie

Lata działalności:

(1938) 1958 - obecnie

Profil produkcji

papier maszynowy

Asortyment produkcji

  • papiery offsetowe
  • papiery graficzne
  • niepowlekane papiery bezdrzewne

Opis

Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest największym producentem papierów offsetowych w Polsce oraz drugim co do wielkości producentem papierów graficznych.

W kostrzyńskiej papierni wytwarzane są najwyższej jakości niepowlekane papiery bezdrzewne.

Obecnie Arctic Paper Kostrzyn posiada roczne zdolności produkcyjne na poziomie 280 tys. t papieru.

Kalendarium zakładów papierniczych w Kostrzynie nad Odrą:

1935 Niemiecka firma Phrix przystępuje do budowy wytwórni celulozy w Kostrzynie.
1938 Uruchomienie produkcji celulozy wiskozowej.
1945 Zakład w wyniku akcji demontażowej armii radzieckiej zostaje zniszczony.
1948 Powołanie Dyrekcji Budowy Fabryki w Szczecinie-Skolwinie i Kostrzynie.
1949 Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego przyjmuje wstępne założenia produkcyjne wytwórni w Kostrzynie; zakład ma wytwarzać 40 tys. t celulozy wiskozowej oraz drożdże paszowe, żywice i terpentynę.
1951 (18 lipca) Wydanie zarządzenia powołującego przedsiębiorstwo pod nazwą: „Kostrzyńska Fabryka Celulozy i Papieru w budowie”, z tymczasową siedzibą w Poznaniu.
1953–1955 Zespół pod kierownictwem Ludwika Banaszaka opracowuje plany odbudowy celulozowni.
1957 Stanowisko dyrektora budowlanego przedsiębiorstwa obejmuje Ludwik Banaszak.
1958 (19 grudnia) Oficjalne uruchomienie produkcji niebielonej masy celulozowej w pierwszym ciągu produkcyjnym.
1959 Uruchomienie drugiego ciągu produkcyjnego.
pocz. lat 60. Powstanie pierwszych planów budowy drugiej celulozowni w Kostrzynie. Z powodu braku środków nigdy nie przystąpiono do ich realizacji.
1963 Uruchomienie oddziału hydrolizy mydeł żywicznych.
1968 Oddanie do eksploatacji pierwszej maszyny papierniczej (MP1) dostarczonej przez firmę Walmsley.

Uruchomienie bielarni masy celulozowej.

1970 Rozruch drugiej maszyny papierniczej dostarczonej przez cieplicką Fampę, na licencji firmy Walmsley.
1971–1978 Uruchomienie i rozbudowa oddziału przetwórstwa papierniczego.
1973 Przyłączenie do kostrzyńskiego przedsiębiorstwa Gorzowskich Zakładów Wyrobów Papierowych specjalizujących się w wytwarzaniu torebek papierowych. Wkrótce produkcję z Gorzowa przeniesiono do Kostrzyna.
1978–1979 Remont kapitalny celulozowni: wymiana warników, dobudowa kolejnych dyfuzorów i wież bielarskich.
1985 Uruchomienie maszyny MP3 do produkcji bibułki tissue.
1987 Oddanie do eksploatacji nowej powlekarki do produkcji papieru światłoczułego.
1991–1992 Modernizacja maszyny MP1.
1993 Prywatyzacja przedsiębiorstwa. Właścicielem zakładu zostaje szwedzka firma TREBRUK A.B.
1994 Zamknięcie przestarzałej i uciążliwej dla środowiska naturalnego celulozowni.

Wydzielenie z przedsiębiorstwa wydziałów produkcji – bibułki tissue, papierów powlekanych polietylenem i toreb papierowych – na bazie których tworzone są nowe firmy.

Budowa filtrowni wody przeznaczonej do celów technologicznych.

Początek likwidacji składowiska odpadów pokaustyzacyjnych i rekultywacji terenu (z czasem na dawnym składowisku zasadzono 125 tys. drzew).

1995 Przekształcenie Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych w Kostrzyn Paper.

Modernizacja maszyny MP2.

1997 Wprowadzenie marki AMBER.
1998 Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9002.

Firma staje się sponsorem Rezerwatu Krajobrazowego – Ujście Warty.

1999 Kolejna modernizacja maszyny MP1.

Uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków – jednej z najnowocześniejszych w całym regionie.

2000 Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 w zakresie zarządzania ochroną środowiska.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy OHSAS 18001.

2001 Wprowadzenie na rynek nowych rodzajów papieru do druku cyfrowego: Amber Digital i Amber Preprint.
2002 Nowym szefem firmy zostaje Michał Jarczyński.

Uzyskanie europejskiego certyfikatu EMAS świadczącego o przejrzystej polityce zmierzającej w kierunku minimalizacji oddziaływania na środowisko.

2003 Wprowadzenie nowej nazwy firmy – Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Firma staje się sponsorem Parku Narodowego Ujście Warty.

2004 Roczna produkcja zakładu przekracza po raz pierwszy 200 tys. t papieru.
2006 Uruchomienie nowoczesnej elektrociepłowni gazowej zasilanej ze złóż lokalnych.
2007 Budowa nowego centrum dystrybucyjno-logistycznego o powierzchni 16 tys. m kw.
2008 Ukończenie rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków.

Szef firmy Arctic Paper Kostrzyn Michał Jarczyński zostaje wybrany prezesem Stowarzyszenia Papierników Polskich.

2013–2019 Funkcję prezesa firmy pełni Henryk Derejczyk
2019 (od 1 lutego) Funkcję dyrektora zarządzającego firmy pełni Michał Jarczyński, który jednocześnie jest prezesem całej grupy Arctic Paper S.A.

 

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Polski przemysł papierniczy 1945–1989, Duszniki-Zdrój 2007.

Szymczyk M., Kostrzyn, celuloza, papier. 50 lat tradycji zakładów papierniczych w Kostrzynie nad Odrą, Duszniki-Zdrój 2008.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk