Bardo (niem. Wartha)
Fabryka tektury

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bardo, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1883 - przed 1908

Profil produkcji

tektura lita

Asortyment produkcji

  • tektura lita, m.in. na bilety kolejowe

Wykaz właścicieli

  • Joseph Poppe

Opis

Informacje o fabryce znajdują się w książkach adresowych przemysłu papierniczego. Początkowo zakład był w nich wymieniany jako fabryka tektury, a od lat 90. XIX w. jako fabryka biletów kolejowych (Eisenbahnbilletfabrik). Brakuje informacji, czy w zakładzie wytwarzano jedynie tekturę na bilety, czy również bilety drukowano.

Opracowanie:

Maciej Szymczyk