Biała Błotna
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Biała Błotna, woj. śląskie

Lata działalności:

przed 1823 - 1835

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Daniel Rajski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Białej Błotnej. Powstał przed 1823 r.

Znaki wodne

gwiazda, róg, ryba, Biała BB

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, Wrocław 1966.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński