Biała Nyska (niem. Bielau), Młyn polny
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Biała Nyska, woj. opolskie

Lata działalności:

ok. 1750 - ok. 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Franz Schwancke
  • Joseph Anton Schwancke
  • Melchior Heinrich Wolff

Opis

Biała Nyska (niem. Bielau) – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa, nad rzeką Białą Głuchołaską. Funkcjonowały tam trzy młyny papiernicze – górny (tylny), środkowy oraz młyn polny.

Młyn polny był trzecią z tamtejszych papierni. Pierwsi pracownicy tego młyna wzmiankowani są w księgach parafialnych około lat 1740–1750, choć K. Maleczyńska odnotowuje, że papiernia powstała przed 1798 r. Papiernia była w ruchu jeszcze w 1845 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2007–2010, t. 1–4.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas