Biała Nyska (niem. Bielau), Młyn górny
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Biała Nyska, woj. opolskie

Lata działalności:

przed 1622 - ok. 1860

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

  • papier czerpany z przeznaczeniem do druku

Wykaz właścicieli

  • rodzina Kriegler/Kringler: Anton, Gotthard

Opis

Biała Nyska (niem. Bielau) – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa, nad rzeką Białą Głuchołaską. Funkcjonowały tam trzy młyny papiernicze – górny (tylny), środkowy oraz młyn polny.

Pierwsza papiernia (Młyn górny) powstała przed 1622 r., być może działała już w drugiej połowie XVI w. W czasie wojny trzydziestoletniej brak o niej wiadomości, ponownie wzmiankowana dopiero w 1741 r. Wokół Nysy utworzył się prężny ośrodek papierniczy (Nysa, Jarnołtówek, trzy młyny w Białej Nyskiej); mieszkało na tych terenach wielu ludzi trudniących się papiernictwem, którzy tworzyli rodzaj luźnego zrzeszenia. Z dokumentów znany jest konflikt z 1622 r. między mistrzem papierniczym z Białej Nyskiej a czeladnikiem, któremu nie chciano dać pracy (Wolf Gräfner, czeladnik papierniczy, skarży się 8.08.1622 r., że mistrz papierniczy w Białej Nyskiej nie chce dać mu ani pracy, ani wyżywienia na drogę). W Białej Nyskiej produkowano papier drukarski, czerpano najprawdopodobniej z dwóch kadzi.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Błaszczyk D., Sachs R., Słownik papierników śląskich do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2007–2010, t. 1–4.

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas