Białki (daw. Bogusze)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Białki, woj. pomorskie

Lata działalności:

1606 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w dawnych Boguszach (obecnie Białki). Powstał w 1606 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński