Bielkowo
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bielkowo, woj. pomorskie

Lata działalności:

po 1608 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Bielkowie. Powstał po 1608 r.

Znaki wodne

ryba w kole, MARIAE PARAD CARTUS

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński