Boczki Zarzeczne
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Boczki Zarzeczne, woj. łódzkie

Lata działalności:

przed 1812 - 1825

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Lubiatowskich

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Boczkach Zarzecznych (zwanych także Cybulicami). Powstał przed 1812 r.

Znaki wodne

Madonna, sosenka, Boczki, Zaboczek-Ciebulitz, J. Rasch, W. Kopitz, W.T.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński