Bodzanów (niem. Langendorf)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bodzanów, woj. opolskie

Lata działalności:

przed 1698 - ok. 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy uruchomiony został w prawdopodobnie pod koniec XVII w. Wzmiankowany jest w dokumentach pochodzących z lat 1698–1700. Papiernia funkcjonowała do 1845 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan