Bolimów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bolimów, woj. łódzkie

Lata działalności:

1776 - 1778

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Radziwiłłów

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Bolimowie.

Znaki wodne

godło, herb, madonna, pocztylion, MHXR, DS MHXR, JRD, JR Dehnel

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński