Bolmin
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bolmin, woj. świętokrzyskie

Lata działalności:

1825 - 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Czaplickich

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Bolminie.

Znaki wodne

herb, ul, Bolmin, B.C. Bolmin

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński