Bondyrz
Młyn papierniczy

Adres:

Bondyrz 110A
woj. lubelskie

Lata działalności:

ok. 1899 - ok. 1914

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia zlokalizowana była na północ od miejscowości Bondyrz, nad Wieprzem. Wytwórnia funkcjonowała pomiędzy 1899 a 1914 rokiem, choć była wymieniana jeszcze do 1929 r. Obok papierni działała fabryka mebli giętych, a później także gonciarnia oraz młyn zbożowy. Do dnia dzisiejszego pozostał młyn zbożowy.

Na temat papierni działalności zachowały się szczątkowe informacje. Jednym z nielicznych znanych papierników był August Robert Fidler, który w latach 1912-1914 sprawował funkcje arendarza (dzierżawcy) papierni.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Będziński A., Bondyrz – przyczynki do dziejów papierni z przełomy XIX i XX wieku, „Przegląd Papierniczy” 2023, nr 7.

Sikora-Terlecka A., Młyn wodny Bondyrz, 2014.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk