Brodowe Łąki
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Brodowe Łąki, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1840 - 1914

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Brodowych Łąkach.

Znaki wodne

lilia, sosenka, Brodowe Łąki, K.S., J.S.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński