Brzeźno (daw. Konstantynów)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Brzeźno, woj. kujawsko-pomorskie

Lata działalności:

1826 - 1860

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w dawnym Konstantynowie (zwanym także Białą, obecnie Brzeźno).

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński