Bukowiec
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie

Lata działalności:

przed 1773 - ok. 1850

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Anton von Hutten-Czapski (właściciel Hasenmühle)
  • Heinrich Bock (dzierżawca) – 1791
  • Arens (dzierżawca)
  • Friedrich (dzierżawca) – 1800
  • Arndt (właściciel) – 1844

Opis

W powiecie świeckim we wsi Bukowiec, będącej własnością Czapskich, papiernię prowadził Henryk Bock. W 1798 r. pracowało w niej trzech robotników, którzy wytwarzali papier o wartości 200 talarów. Papiernia istniała już w 1773 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Recenzja Fr. Hössla „Alte Papiermühlen der Preussischen Provinzen West und Ostrpreussen mit Danzig, auch Posen”, „Przegląd Biblioteczny” 1938, s. 175–184.

Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych. Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, t. 1, 1936–1939.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas