Bukowina Sycowska (niem. Bukowine)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Bukowina Sycowska, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1792 - 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy uruchomiony został po 1792 r. i działał nieprzerwanie do 1845 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan