Buszkowo
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Buszkowo, woj. kujawsko-pomorskie

Lata działalności:

po 1754 - po 1819

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Tomasz Sreder (dzierżawca) – do 1772
  • Jan Fryderyk Sachse (dzierżawca) – od 1778

Opis

Papiernia położona między wsią Buszkowo a osadą Łąsko Wielkie (Wielki Łońsk) na obszarze parafii byszewskiej koło Koronowa. Była to papiernia klasztorna założona za czasów ordynariusza ks. Mikołaja Liszkiewicza (1754–1791), proboszcza byszewskiego i przeora cystersów w Koronowie. Jej pierwszym dzierżawcą do 1772 r. był Tomasz Sreder. W latach 1772–1778 jej działalność została zawieszona. W 1778 r. ogłoszono konkurs na dzierżawę zabudowań papierni wraz z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Jako dzierżawca zgłosił się syn Sredera, dotychczasowy poddzierżawca Jan Fryderyk Sachse. Wydzierżawił młyn wraz z majątkiem za 96 talarów i 30 srebrnych groszy, wniósł także o przydzielenie drewna niezbędnego do remontów oraz wybudowania nowej zapory wodnej. Do papierni należała jedna druga włóki ziemi ornej. Urzędowo młyn papierniczy wraz z przynależną mu ziemią został Sachsowi przekazany 28 września 1779 r. Papiernia wyrabiała papier biały z Piękną Madonną i kwiatem goździków oraz znakami (inicjałem papiernika) JFS i TS w ramce. Nie wiadomo kiedy papiernia podupadła i zakończyła działalność, ponieważ archiwum zostało zniszczone podczas kasacji zakonu w 1819 r.

Znaki wodne

papier biały z Piękną Madonną i kwiatem goździków oraz znakami (inicjałami papierników) JFS i TS w ramce

Znaki wodne papierni w Buszkowie

Znaki wodne - galeria

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Pabich F., Papiernie nadnoteckie, „Przegląd papierniczy” 1973, s. 290–294.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas