Bystrzyca Dolna (niem. Nieder Weistritz)
Młyn papierniczy

Adres:

Bystrzyca Dolna 37
Bystrzyca Dolna, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

ok. 1740 - ok. 1756

Profil produkcji

papier czerpany

Galeria

Opis

Papiernia istniała w północnej części wsi w momencie objęcia rządów przez Fryderyka II w 1740 r., jednak działała krótko, najprawdopodobniej do wybuchu w 1756 r. wojny siedmioletniej. W 1758 r. w Bystrzycy powstała druga papiernia, ale w innym miejscu. Odbudowa papierni w starym miejscu została zakazana przez gubernatora.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

http://www.gmina.swidnica.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=371

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas