Bystrzyca Kłodzka (niem. Habelschwerdt)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

pocz. XIX w. - przed 1886

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Papiernia powstała początkiem XIX w.; przed rokiem 1886 zmieniono ją w inny zakład.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan