Celejów
Młyn papierniczy

Adres:


Celejów, woj. lubelskie

Lata działalności:

1826 - 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Czartoryskich

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Celejowie.

Znaki wodne

Britania, róg, Celejów, Puławy, JAD

Znaki wodne - galeria

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

Siniarska-Czaplicka J., Papiernicy angielscy w czerpalniach Królestwa Polskiego, „Przegląd Papierniczy”, 1967, s. 402-405.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński