Chrzanów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Chrzanów, woj. małopolskie

Lata działalności:

przed 1812 - po 1835

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • książę sasko-cieszyński Albert – do 1812
  • Joachim Waldman vel Schönberg i jego następcy
  • Franciszek Grünbaum – od 1835

Opis

Papiernia na Kuźniach w Chrzanowie była pierwotnie własnością księcia sasko-cieszyńskiego Alberta, który odstąpił ją w 1812 r. Joachimowi Waldmanowi vel Schönbergowi. Nabywca za ten budynek wraz z urządzeniami i placem zapłacił księciu 709 zł srebrem, ponadto miał płacić roczny czynsz w kwocie 228 zł srebrem oraz konserwować urządzenia wodne i koryto, którym doprowadzano wodę do papierni. Książę zaś przyjął na siebie obowiązek czyszczenia koryta oraz zastrzegł sobie prawo zatwierdzania każdego przyszłego nabywcy papierni oraz 3% od kwoty jej sprzedaży. W 1835 r. papiernia przeszła w ręce Franciszka Grünbauma.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Papiernia w Kościelcu Śląskim, „Przegląd Bibljoteczny” 1928–1929.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas