Chudek
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Chudek, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1820 - 1840

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • B. Wyszomierski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Chudku.

Znaki wodne

koło kolczaste, ryba, godło, gwiazda, drzewo, Chudek B.W.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński