Ciepielów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Ciepielów, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1837 - po 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Polanowskich

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Ciepielowie. Zakończył działalność po 1858 r.

Znaki wodne

J. Rotter, Ciepielów, Rakowska AEP

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński