Cieszanów
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Cieszanów, woj. podkarpackie

Lata działalności:

ok. 1609 - poł. XVII w.

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Cieszanowie. Powstał około 1609, a zakończył działalność w połowie XVII w.

Znaki wodne

herb Jelita

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papierniczeWarszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński