Czajowice
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Czajowice, woj. małopolskie

Lata działalności:

przed 1823 - ?

Profil produkcji

papier czerpany, papier pakowy

Wykaz właścicieli

  • J. Derych

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Czajowicach. Powstał przed 1823 r.

Znaki wodne

godło, kotwica, Czajowice ID, Ceyowiec

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński