Czaple Wolne (niem. Alt Tschapel)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna - brak dokładnych danych
Czaple Wolne, woj. opolskie

Lata działalności:

przed 1798 - I poł. XIX w.

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy w Czaplach Wolnych wzmiankowany jest w 1798 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan