Dąbie (daw. Modliborzyce)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dąbie, woj. lubelskie

Lata działalności:

przed 1823 - po 1885

Profil produkcji

papier czerpany

Asortyment produkcji

W 1827 r. produkcja Dąbia stanowiła 6% wytwórczości papierniczej w Królestwie Polskim.

W 1858 r. roczna produkcja wynosiła 2500 ryz.

Wykaz właścicieli

  • Walenty Jagucki i majster Dominik Eskier – 1748
  • Ludwik Wrener-Bartz (fabrykant-majster, dzierżawa od właściciela Feliksa Dolińskiego) – 1823

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dąbiach (daw. Modliborzyce). Powstał przed 1823 r.

Właścicielem Dąbia była wtedy rodzina Nahoreckich, jednak papiernia najprawdopodobniej powstała za sprawą rodziny Bielskich. Zlokalizowana była nad rzeką Sanną przy drodze Słupie–Dąbie. Zapewne w istniejącym wcześniej młynie zainstalowano urządzenia do produkcji papieru i w taki właśnie sposób powstała. Siłą napędową było koło wodne napędzane wodą spadającą z góry, spiętrzaną w stawie. Nie ma informacji o funkcjonowaniu papierni pod koniec XVIII i na początku XIX w. Wraz z dalszym rozwojem fabrycznej produkcji papieru los papierni w Dąbiu był przesądzony. Ostatecznie została zamknięta między 1882 a 1885 r.

Znaki wodne

sosenka z jeleniem, Madonna z Dzieciątkiem w kręgu płomienistym, Madonna z dzieciątkiem – „Ludowa”. Modliborzyce WLB

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

Budka W., Papiernie w Królestwie Polskim w 1858 r., „Przegląd Papierniczy” 1948, nr 5, s. 97–97.

Budka W., Wykaz fabryk papieru w Królestwie Polskim z roku 1823, „Przegląd Papierniczy” 1956, nr 8, s. 248.

Mikulec B., Przemysł Lubelszczyzny w latach 1864–1914, Lublin 1989, s. 42, 157–158.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 1, Warszawa 1882, s. 245–256.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński