Dąbrowa, Elbląg (niem. Damerau)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dąbrowa, woj. warmińsko-mazurskie

Lata działalności:

przed 1831 - przed 1880

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Dąbrowa (daw. Damerau; obecnie część Elbląga). W latach 90. XX w. została włączona w granice administracyjne miasta. Wieś komornictwa zewnętrznego Elbląga w XVII i XVIII w.

W Dąbrowie, położonej dawniej 5 km na północ od Elbląga, znajdowała się papiernia, którą założono bardzo późno, bo w 1831 r., 3o lat później pracowało w niej jeszcze ośmiu robotników.

Według innych wykazów papiernia istniała wcześniej, następnie jej budynek pełnił rolę hamerni (warsztatu kowalskiego z młotami napędzanymi mechanicznie), by od 1831 r. stać się znów papiernią. Od 1880 r. funkcjonował tu młyn zbożowy.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Budka W., Recenzja Fr. Hössla „Alte Papiermühlen der Preussischen Provinzen West und Ostrpreussen mit Danzig, auch Posen”, „Przegląd Biblioteczny” 1938, s. 175–184.

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_%28Elbl%C4%85g%29

https://rcin.org.pl/Content/119257/PDF/WA51_148497_00506_Dabrowa_Elblaska_mlyn_wodnyp.pdf

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas