Dąbrowica (niem. Eichberg)
Fabryka papieru / papiernia

Adres:


Dąbrowica, woj. dolnośląskie

Kontakt:

www: www.fabryka-papieru.pl/

Lata działalności:

1837 - obecnie

Profil produkcji

papier maszynowy, papier pakowy

Asortyment produkcji

 • papiery ze znakami wodnymi, papiery czerpane, papiery do drukowania (dawniej)
 • papier żeberkowy, półpergamin, papier ekologiczny makulaturowy, papier pakowy biały (obecnie)

Wykaz właścicieli

 • J.E. Kießling i F.W. Schlöffel – 1835–1846
 • J.E. Kießling i A. Bock – 1846–1852
 • R. von Decker – 1852–1877
 • spadkobiercy R. von Deckera – 1877–1927
 • spółka komandytowa Eichberger Papierfabrik R. von Decker K.G. – 1927–1933
 • Eichberger Papierfabrik Betriebs GmbH (księżna Dorothea Marie zu Schleswig-Holstein) – 1933–1945
 • Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Jeleniej Górze – 1945–1947
 • Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze – 1947–1955
 • Janowickie Zakłady Papiernicze – 1956–1972
 • Karkonoskie Zakłady Papiernicze – 1972–1991
 • Fabryka Papieru w Dąbrowicy – 1991–1996
 • Fabryka Papieru w Dąbrowicy Sp. z o.o. – 1996

Opis

KALENDARIUM  DĄBROWICKIEJ  PAPIERNI

1835 J.E. Kießling i F.W. Schlöffel w Dąbrowicy nad Bobrem nabywają parcelę i rozpoczynają budowę fabryki. Kupują maszynę papierniczą w londyńskiej firmie Bryan Donkin & Co.
3.08.1837 Uroczyste uruchomienie produkcji. Fabryka staje się dostawcą papieru dla drukarń na Śląsku, a z czasem także w innych częściach Prus
1846 Ze spółki odchodzi F.W. Schlöffel. Jego miejsce zajmuje Johann Andreas Bock
1852 Papiernię kupuje Rudolph von Decker, właściciel Królewskiej Drukarni Dworskiej w Berlinie
1866 Uruchomienie drugiej maszyny papierniczej. Skonstruowała ją, podobnie jak pierwszą, firma Bryan Donkin & Co. Maszyna przystosowana była do produkcji papierów biblijnych
1868 R. von Decker uzyskuje koncesję na produkcję papieru na dokumenty, papiery wartościowe i banknoty. W tym celu rozpoczęto w Dąbrowicy urządzać czerpalnię (wówczas tego typu papiery wytwarzano ręcznie)
1872 Uruchomienie w Dąbrowicy czerpalni
1874 Fabryka rozpoczyna produkcję papieru na banknoty o nominale 20, 50, 500 i 1000 marek
1877 Śmierć R. von Deckera. Papiernia przechodzi w ręce jego spadkobierców
1909 Wymiana starszej maszyny papierniczej. Nowe urządzenie dostarczyła firma J.M. Voith z Heidenheim
1927 Fabrykę przejmuje spółka komandytowa Eichberger Papierfabruk R. von Decker K.G., w której głównym udziałowcem jest bankier Eberhard Anders
1933 Spółka komandytowa bankrutuje, a dąbrowicką papiernię przejmuje nowa firma pod nazwą Eichberger Papierfabrik Betriebs GmbH, którą zakłada księżna Dorothea Marie zu Schleswig-Holstein
1939–1945 W latach wojny firma zatrudnia przymusowych robotników m.in. z Polski. W fabryce prawdopodobnie produkowany jest papier na fałszywe dolary amerykańskie i funty brytyjskie, w celu zdestabilizowania rynków finansowych państw walczących z Niemcami
1945 Przejęcie papierni przez władze polskie. Zakład zostaje znacjonalizowany i poddany centralnemu zarządzaniu. Fabryka należy do Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Jeleniej Górze
1947–1955 Dąbrowicka fabryka funkcjonuje w ramach Jeleniogórskich Zakładów Papierniczych
1947 Papiernia otrzymuje bocznicę kolejową, co znacznie ułatwia przywóz surowców i wywóz papieru
1951–1953 Fabryka produkuje m.in. papier na kartki żywnościowe
1969 Maszyna z 1909 r. zostaje zmodernizowana, dzięki czemu wzrasta jej prędkość i wydajność
1972–1991 Zakład należał do przedsiębiorstwa państwowego Karkonoskie Zakłady Papiernicze
1972 Wymiana starszej maszyny papierniczej. Nowe urządzenie zaprojektowało Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Papierniczego, a podzespoły dostarczyła Fabryka Maszyn Papierniczych z Cieplic. Maszyna wytwarza głównie podłoża na papier światłoczuły
1984 Podpisanie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, na mocy której produkcja papieru na banknoty i dokumenty zostanie uruchomiona w Dąbrowicy, w przypadku gdyby PWPW nie mogła z jakiegoś powodu (np. wojny) kontynuować produkcji
1991–1996 Zakład jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Papieru w Dąbrowicy
1996 Zakład zostaje przejęty przez spółkę pracowniczą pod nazwą Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy. Stanowisko prezesa spółki obejmuje dotychczasowy dyrektor zakładu Jerzy Czarnecki
1996–2002 Spółka inwestuje w modernizację zakładu blisko 3 mln zł; m.in. modernizowane są maszyny papiernicze, zostaje doposażona wykańczalnia oraz zostają podjęte inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
2000 Fabryka realizuje kontrakt na dostawę papieru do druku kart wyborczych w sławnych wyborach w Jugosławii, po których Slobodan Miloševic został odsunięty od władzy
2016 Wprowadzenie do oferty tektury litej wytwarzanej z makulatury
2019 Z powodu trudności finansowych firma zatrzymała działalność
2020 Prowadzenie procesu naprawczego zmierzającego do wznowienia działalności

Znaki wodne

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., 165 lat Fabryki Papieru w Dąbrowicy, Duszniki-Zdrój–Dąbrowica 2002.

Szymczyk M., Polski przemysł papierniczy 1945–1989, Duszniki-Zdrój 2007.

Szymczyk M., Śląskie papiernictwo w okresie industrializacji kapitalistycznej, Duszniki-Zdrój 2000.

https://www.fabryka-papieru.pl/

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk