Dankowo (niem. Semmler)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dankowo, woj. pomorskie

Lata działalności:

1607 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dankowie. Powstał w 1607 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński