Dębowa Góra (daw. Ruda)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dębowa Góra, woj. mazowieckie

Lata działalności:

1839 - po 1858

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Turskich

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dębowej Górze (daw. Ruda). Powstał w 1839, a zakończył działalność po 1858 r.

Znaki wodne

Ruda LES

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński