Dobiegniew (niem. Woldenberg)
Młyn papierniczy

Adres:

ul. Młynarska (?)
Dobiegniew, woj. lubuskie

Lata działalności:

1619 - 1847

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

 • Hans Beyer (dzierżawca) – 1619–1626
 • Johann Bredreck – do 1687
 • Joachim Ernst Hentschel (właściciel) – od 1687
 • Elisabeth Hentschel – od 1687
 • Christoph Lencke – (dzierżawca) 1698–1701; (właściciel) 1702–1729
 • Michael Pauli (właściciel) – od 1729
 • Saltzwedel – do 1739
 • Heinrich Materne
 • Jeremias Gottschalk – 1748
 • J.P. Baumann – 1761–1786
 • Max Haase (właściciel)
 • Franz Kasburg (czeladnik)
 • Karl Friedrich Otto – 1815–1820
 • Wilhelm Heinrich Buchholz (właściciel)
 • Kiesling Johann Jacob – do 1830
 • Karl Ludwig Saar
 • August Polenski (właściciel) – 1835
 • Wassermayer
 • E. Joh. Götzke (właściciel) – od 1838
 • zamknięcie działalności – 1847

Opis

Papiernia w Dobiegniewie powstała w 1619 r. nad Mierzęcką Strugą. Do czasu zamknięcia papierni w 1847 r. Dobiegniew był ośrodkiem produkcji papieru.

Woldenberg, Dobiegniew, mapa z zaznaczonym młynem papierniczym

 

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

http://woldenberg-neumark.eu/Maps/Woldenberg_Umgebung.html

https://www.blogus.de/Pmuehlen.html

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas