Dobrzyniewo Duże
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie

Lata działalności:

ok. 1839 - 1850

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • I. Szumowski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dobrzyniewie Dużym. Powstał około 1839 r.

Znaki wodne

korona, I.S. Dobrzyniewo

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński