Drezdenko (niem. Driesen), Smurfit-Kappa Sp. z o.o.
Fabryka tektury, Fabryka opakowań, Fabryka wyrobów z papieru i tektury

Adres:

ul. Niepodległości 4
Drezdenko, woj. lubuskie

Lata działalności:

1933 - obecnie

Profil produkcji

Asortyment produkcji

 • wyroby tłoczone z masy papierniczej (m.in. kaski), tektura falista, opakowania z tektury falistej, tuleje papierowe, doniczki torfowe, pojemniki na owoce, wytłaczanki do pakowania jaj, taśma papierowa powleczona klejem
 • tektura falista i opakowania głównie dla branży spożywczej, owocowo-warzywnej oraz elektrotechnicznej (obecnie)

Wykaz właścicieli

 • Fasser und Kunstsyoff Presswerk K.G. – 1033–1945
 • Zachodnie Zjednoczenie Przemysłu Papierniczego w Poznaniu (od 1945 r. zakład znacjonalizowany) – 1945–1946
 • Poznańskie Zakłady Papiernicze. Fabryka w Drezdenku – 1947–1953
 • Zielonogórskie Zakłady Wyrobów Papierowych w Drezdenku – 1954–1972
 • Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze – 1973–1982
 • Fabryka Wyrobów Papierowych w Drezdenku (od połowy lat 90. jako spółka z o.o.) – 1983–1996
 • Kappa Expac Drezdenko Sp. z o.o. – 1996–2000
 • Kappa Packaging Sp. z o.o. – 2000–2005
 • Smurfit-Kappa Sp. z o.o. – od 2005

 

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Gradecki J.W., 100 lat wojowania o papier, 1914–2014, Łódź 2016.

Łagoda B., Rozwój Fabryki Wyrobów Papierowych w Drezdenku, „Przegląd Papierniczy” 1989, nr 11, s. 406–407.

https://www.smurfitkappa.com/pl/locations/poland/smurfit-kappa-drezdenko

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk