Duraj
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Duraj, woj. łódzkie

Lata działalności:

1821 - 1870

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • J. Jągowski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Duraju (zwanym także Orlą).

Znaki wodne

sosna, krzyż, Duraj J.J., J. Jągowski

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński