Dzbanki
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dzbanki, woj. łódzkie

Lata działalności:

ok. 1825 - po 1838

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dzbankach. Powstał około 1825, a zakończył działalność po 1838 r.

Znaki wodne

sosna, krzyż, madonna, J. Gampf, Dzbanki

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński