Dzierzbia (daw. Rutka)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dzierzbia, woj. podlaskie

Lata działalności:

1825 - 1835

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dzierzbi (daw. Rutka). Powstał w 1825, a zakończył działalność w 1835 r.

Znaki wodne

ręce, Rutka AK

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński