Dzierzbia
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Dzierzbia, woj. podlaskie

Lata działalności:

1785 - 1844

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • rodzina Kramkowskich
  • A. Bykowski

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Dzierzbi.

Znaki wodne

sosna, godło, herb, róg, ryba, gałązki lauru, lilia, Dzierzbia

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Siniarska-Czaplicka J., Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750–1850, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1966, R. 6, s. 123–232.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński