Miłków (niem. Arnsdorf), fabryka H. Hichtera
Fabryka papieru / papiernia, Fabryka ścieru / ścieralnia

Adres:

ul. Spokojna
Miłków, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1846 - 1920

Profil produkcji

papier maszynowy, ścier

Asortyment produkcji

 • papier do drukowania
 • papier gazetowy
 • tektura
 • ścier jasny

Wykaz właścicieli

 • Ewald Gebauer
 • spadkobiercy Ewalda Gebauera – około 1852
 • Kreissler & Warnke – 1855–1861
 • Kreissler – około 1864–1866
 • Heinrich Richter – 1869 – poł. lat 70. XIX w.
 • Lothar Heinrich Rihter – poł. lat 70. XIX w. – 1897
 • Arnsdorfer Papierfabrik H. Richter A.G. – 1897–1919
 • Stettiner Papier- und Pappenfabrik A.G. – 1919–1920

Opis

Zakład powstał w połowie lat 40. XIX w., a funkcjonował do początku 1920 r. Wytwarzano w nim głównie papiery do drukowania, w tym gazetowe. Od 1872 r. papiernia miała filię w Płuczkach (niem. Querseifen), w której przetwarzano drewno na ścier. W 1897 r. firmę przekształcono w spółkę akcyjną, a pozyskany kapitał wykorzystano na modernizację papierni oraz budowę napędzanej parą ścieralni w Miłkowie. Kupiono także kolejną ścieralnię w Karpaczu Górnym (niem. Brückenberg). W czasach I wojny światowej spadło zapotrzebowanie na papier do drukowania, a wielu pracowników powołano do wojska. Z powodu wysokich cen węgla (po wojnie węgiel był 12 razy droższy niż przed wojną) wzrosły koszty działalności firmy. Z braku środków wstrzymano niezbędne inwestycje, doprowadzając do nieodwracalnej dekapitalizacji parku maszynowego i likwidacji papierni.

Dziś nie ma śladu po fabryce, a wiedza o jej istnieniu została niemal całkowicie zatarta. W pamięci pozostają jeszcze dwie nieczynne już papiernie z sąsiedztwa: „Marysin” i Brzezie Karkonoskie.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Dzieje zapomnianej fabryki papieru w Miłkowie, „Przegląd Papierniczy” 2023, nr 2.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk