Kolonowskie, Packprofil Sp. z o.o.
Fabryka tektury, Fabryka wyrobów z papieru i tektury

Adres:

ul. Zakładowa 3
Kolonowskie, woj. opolskie

Kontakt:

www: packprofil.pl/

Lata działalności:

1908 - obecnie

Profil produkcji

tektura lita

Asortyment produkcji

 •  do 1975 r. ścier, tektura,
 • od 1975 r. tektura makulaturowa,
 • obecnie tektura makulaturowa, tuleje i kątowniki z tektury.

Wykaz właścicieli

 • książę Christian Ernst Stolberg-Wernigerode – 1908–1930
 • Fürstlich Stolberg’sche Kartonfabrik Colonnowska GmbH – 1930–1937
 • Kartonfabrik Colonnowska GmbH – 1937–1945
 • Południowe Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego – 1945–1946
 • Krapkowickie Zakłady Papiernicze – 1947–1990
 • Zakład Produkcji Tektury – Agencja – 1990
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polkar S.C. – 1991–1997
 • utworzona w 1991 r. firma Packprofil Sp. z o.o. Jv. wykupuje wszystkie składniki mienia fabryki w Kolonowskiem – 1997

Opis

Bezpośrednią przyczyną powstania zakładu w Kolonowskiem był okresowy nadmiar drewna. Zimą 1903 r. wskutek obfitych opadów mokrego śniegu, w lasach księcia Christiana Ernsta Stolberg-Wernigerode doszło do poważnych zniszczeń drzewostanu, a okoliczne tartaki nie były w stanie przerobić tak ogromnych ilości drewna. Z powodu dużej ilości zalegającego drewna świerku zapadła decyzja o produkcji kartonu.

W 1907 r. zaczęła się zaawansowana budowa zakładu, a uruchomienie produkcji nastąpiło w 1908 r.

Zakład wyposażono w najnowocześniejsze wówczas urządzenia renomowanych fabryk. Kompletny ciąg produkcyjny złożony z trzech parników, trzech ścieraków, dwóch odwadniarek okrągłositowych, trzech holendrów i maszyny do produkcji kartonu dostarczyła firma J.M. Voith z Heidenheim.

W 1930 r. przekształcono firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nad którą kontrolę przez pewien czas zachował założyciel fabryki – książę Christian Ernst Stolberg-Wernigerode. Odtąd firma była prowadzona pod nazwą Fürstlich Stolberg’sche Kartonfabrik Colonnowska GmbH. W następnych latach z powodu zobowiązań finansowych księcia, udziały w spółce przeszły na własność banku z Amsterdamu N.V. Internationale Inwestmentbank te Amsterdam, jednak firma w dalszym ciągu prowadzona była pod wcześniejszą nazwą. Z dniem 3 kwietnia 1937 r. fabrykę wydzierżawił od holenderskiego banku właściciel posiadłości ziemskich Steinberg w Górnej Bawarii – baron Trabart von und zum Tann wraz z berlińskim prawnikiem Richardem Karlem Wolffem. Zarząd nowej spółki pod nazwą Kartonfabrik Colonnowska GmbH. sprawował odtąd baron Tann, prawnik Konrad Bussmann oraz dyrektor fabryki Harry Nerlich. W 1943 r. doszło do wykupienia kolonowskiej spółki przez firmę specjalizującą się w produkcji wyrobów z tektury i papieru oraz usługach drukarskich – Berlin-Neuroder Kunstanstalten A.G.

W latach 20. i 30. liczba zatrudnionych w fabryce przekraczała 100 osób. Po wybuchu wojny kierownictwo wytwórni kartonu chętnie korzystało z pracy jeńców, których zakwaterowano w kilku prymitywnych drewnianych barakach. Już w 1941 r. wśród 120 osób zatrudnionych w fabryce pewną liczbę stanowili jeńcy. W kolejnych latach załoga zwiększyła się do około 140 osób, a w związku z powszechnymi trudnościami na ówczesnym rynku pracy Niemiec hitlerowskich można przypuszczać, że wzrastało zaangażowanie jeńców. Według raportu o stanie fabryki z października 1944 r. wiemy, że w zakładzie pracowało ich aż około 50, czyli ponad jedna trzecia całej załogi.

Pod koniec wojny w fabryce wybuchł pożar, który częściowo zniszczył mocno wyeksploatowane urządzenia produkcyjne.

W 1945 r. po przejęciu zakładu przez polskie władze został on znacjonalizowany i włączony do Południowego Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego, a w 1947 r. do przedsiębiorstwa pod nazwą Krapkowickie Zakłady Papiernicze w Kaletach, które w 1951 r. zmieniło nazwę na Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze. W strukturach krapkowickiego przedsiębiorstwa kolonowska fabryka funkcjonowała do 1990 r.

Fabryka od 1946 r. do połowy lat 70. kontynuowała profil produkcji wprowadzony na początku XX w. – z drewna sosnowego wytwarzano ścier brązowy, który przetwarzano na karton i tekturę o gramaturze do 900 g/m kw . W latach 70. zaczęto jako surowiec wykorzystywać makulaturę. Od 1988 r. w zakładzie wytwarzano tuleje z tektury. Do tego celu wykorzystywano maszynę sprowadzoną z Malczyc.

W 1990 r. utworzono Zakład Produkcji Tektury – Agencja, który przejął fabrykę od KZP. W latach 1991–1997 zakład należał do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Polkar S.C. W 1991 r. część zakładu wydzierżawiła firma Packprofil Sp. z o.o. Jv., która produkowała tekturowe kątowniki. W 1997 r. wykupiła wszystkie składniki mienia fabryki w Kolonowskiem, stając się wyłącznym właścicielem fabryki.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Fabryka Tektury w Kolonowskiem – 100 lat tradycji w wytwarzaniu kartonu, 15 lat działalności firmy Packprofil, Duszniki-Zdrój 2007.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk