Szczytna (daw. Podborze, niem. Hartau)
Młyn papierniczy, Fabryka tektury

Adres:

ul. Wiejska
Szczytna, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

przed 1820 - po 1897

Profil produkcji

papier czerpany, tektura lita

Wykaz właścicieli

  • Paul Hauck – 1883

Opis

Obszar dawnego Podborza (niem. Hartau) leży pomiędzy Dusznikami a Szczytną, wzdłuż rzeki Bystrzycy Dusznickiej. W 1960 r. wieś administracyjnie została włączona do Szczytnej, a z czasem nazwa miejscowości uległa zapomnieniu. Obecnie dawne Podborze stanowią dwie ulice Szczytnej: Robotnicza i Wiejska.

Młyn papierniczy w Podborzu powstał przed 1820 r. Około 1858 r. został przebudowany na fabrykę papieru. W 1884 r. uruchomiono tam produkcję tektury. Po 1897 r. zakład został przebudowany na szlifiernię szkła.

Zabudowania po dawnej fabryce istnieją do dziś.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2020, nr 14 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/155459/edition/116518/content

Neue Papierfabriken, „Wochenblatt für Papierfabrikation” 1884, nr 5, s. 171.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk