Folsztyn
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Folsztyn, woj. wielkopolskie

Lata działalności:

ok. 1615 - po 1631

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Folsztynie. Powstał około 1615, a zakończył działalność po 1631 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński