Gdańsk
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Gdańsk, woj. pomorskie

Lata działalności:

1566/1570 - ?

Profil produkcji

papier czerpany

Opis

Młyn papierniczy zlokalizowany w Gdańsku. Powstał między 1566 a 1570 r.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

 

Opracowanie:

Marcin Wyszyński