Gdańsk
Fabryka celulozy / celulozownia

Adres:


Gdańsk, woj. pomorskie

Lata działalności:

ok. 1874 - 1893

Profil produkcji

masa celulozowa

Asortyment produkcji

  • masa celulozowa sodowa bielona i niebielona

Wykaz właścicieli

  • Gustav Davidson – do około 1877
  • A. Hertel – około 1877–1881
  • Danziger Cellulose-Fabrik A.G. – 1881–1893

Opis

Zakład był jedną z pierwszych wytwórni celulozy sodowej na ziemiach polskich. Jeden z jej dyrektorów – Karl Friedrich Dahl opracował nową metodę wytwarzania celulozy, tzw. siarczanową.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Powstanie i rozwój przemysłu celulozowego do 1918 r. na obszarze dzisiejszej Polski, „Przegląd Papierniczy” 1997, nr 11, s. 724–729.

 

Opracowanie:

Maciej Szymczyk